EVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE - EDI

Naša misija

Naša misija je promovisanje i jačanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i evropskih integracija u našoj zemlji. Sa posvećenim timom stručnjaka i aktivista, neumorno radimo na zalaganju za političku transparentnost, socijalnu pravdu i jednake mogućnosti za sve građane. Kroz naše projekte, kampanje i partnerstva nastojimo da stvorimo inkluzivnije i naprednije društvo u Crnoj Gori.

Kao organizacija čiji je cilj unapređenje i zaštita ljudskih prava, NVO EDI je svoj rad od osnivanja zasnivao na zaštiti, poštovanju, unapređenju i vladavini prava, kao jednog od osnovnihh preduslova za razvoj i opstanak demokratskog društva.

Uzimajući u obzir sve aspekte ljudskih prava, posebno smo posvećeni promociji i zaštiti dječijih prava. Vjerujemo da je važno stvarati okruženje u kojem svako dijete ima pravo na sigurnost, obrazovanje i slobodu izražavanja. Kroz naše aktivnosti, nastojimo obezbijediti da se posebna pažnja posvećuje potrebama i pravima djece, kao i stvaranju inkluzivnog društva koje ih podržava.

Naše inicijative su fokusirane na prava marginalizovanih i ugroženih grupa, prepoznajući njihovu često zanemarenu poziciju u društvu. Kroz zagovaranje jednakosti i suzbijanje diskriminacije, radimo na stvaranju pravednijeg društva u kojem svaki pojedinac, bez obzira na svoju pripadnost određenoj grupi, ima jednaku priliku za ostvarivanje svojih prava.

U vezi s pravima starijih osoba, ističemo važnost poštovanja i promocije njihovih prava na dostojanstven život, zdravstvenu zaštitu i aktivno učešće u društvu. Kroz podršku mjerama koje obezbiješuju njihovu socijalnu inkluziju i pristup resursima, radimo na izgradnji društva koje cijeni i poštuje iskustva starijih članova zajednice.

U vezi s pravima mladih, vjerujemo da je njihovo uključivanje i participacija od suštinskog značaja za izgradnju budućnosti. Stoga se zalažemo za stvaranje prostora gdje će mladi imati priliku da izraze svoje ideje, daju značajan doprinos društvenim promjenama i mogućnosti da razvijaju svoje potencijale. Kroz edukaciju, mentorstvo i podršku, radimo na osnaživanju mladih ljudi i pružanju platforme za njihovo aktivno učešće u društvenim procesima.

Ovim putem, NVO EVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE nastavlja svoju posvećenost izgradnji društva utemeljenog na vladavini prava, poštovanju ljudskih prava, i inkluzivnosti, te se raduje daljem partnerstvu s organizacijama koje dijele iste vrijednosti i ciljeve.

Vladavina prava - ljudska prava

Kao organizacija čiji je cilj unapređenje i zaštita ljudskih prava, NVO EDI je svoj rad od osnivanja zasnivao na zaštiti, poštovanju, unapređenju i vladavini prava, kao jednog od osnovnihh preduslova za razvoj i opstanak demokratskog društva.

Uzimajući u obzir sve aspekte ljudskih prava, posebno smo posvećeni promociji i zaštiti dječijih prava. Vjerujemo da je važno stvarati okruženje u kojem svako dijete ima pravo na sigurnost, obrazovanje i slobodu izražavanja. Kroz naše aktivnosti, nastojimo obezbijediti da se posebna pažnja posvećuje potrebama i pravima djece, kao i stvaranju inkluzivnog društva koje ih podržava.

Naše inicijative su fokusirane na prava marginalizovanih i ugroženih grupa, prepoznajući njihovu često zanemarenu poziciju u društvu. Kroz zagovaranje jednakosti i suzbijanje diskriminacije, radimo na stvaranju pravednijeg društva u kojem svaki pojedinac, bez obzira na svoju pripadnost određenoj grupi, ima jednaku priliku za ostvarivanje svojih prava.

U vezi s pravima starijih osoba, ističemo važnost poštovanja i promocije njihovih prava na dostojanstven život, zdravstvenu zaštitu i aktivno učešće u društvu. Kroz podršku mjerama koje obezbiješuju njihovu socijalnu inkluziju i pristup resursima, radimo na izgradnji društva koje cijeni i poštuje iskustva starijih članova zajednice.

U vezi s pravima mladih, vjerujemo da je njihovo uključivanje i participacija od suštinskog značaja za izgradnju budućnosti. Stoga se zalažemo za stvaranje prostora gdje će mladi imati priliku da izraze svoje ideje, daju značajan doprinos društvenim promjenama i mogućnosti da razvijaju svoje potencijale. Kroz edukaciju, mentorstvo i podršku, radimo na osnaživanju mladih ljudi i pružanju platforme za njihovo aktivno učešće u društvenim procesima.

Ovim putem, NVO EVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE nastavlja svoju posvećenost izgradnji društva utemeljenog na vladavini prava, poštovanju ljudskih prava, i inkluzivnosti, te se raduje daljem partnerstvu s organizacijama koje dijele iste vrijednosti i ciljeve.
0 0